Prečo naša diagnostika

  • Ako som na tom? / Zistenie východiskového stavu športovca

  • Ako som trénoval? / Zistenie zmien výkonnosti oproti predchádzajúcej diagnostike

  • Ako trénovať, podľa čoho? / Určenie tréningových zón

  • Na čom treba zapracovať? / Odhalenie slabej a silnej stránky športovca

  • Môžem naďalej trénovať? / Zistenie únavy či zdravotného stavu

  • Budem dobrý? / Vyhľadávanie športových talentov

Boli u nás


... pozri si ďalšie referencie!

Ponúkame


Protokoly (výstupy) z diagnostík alebo ich časti, ktoré sú poskytnuté klientovi, sú autorskými dielami, ktoré sú chránené v zmysle autorského zákona.
Akékoľvek ich použitie bez súhlasu autora alebo osoby, ktorej náleží právo na udelenie súhlasu s použitím tohto diela, inak ako na osobnú potrebu, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela, vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií, kopírovania, distribuovania, prenášania, zobrazovania, uverejňovania, predávania, udeľovania povolenia, vytvárania odvodených diel sú protiprávne a postihnuteľné v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej rovine.

Spolupracujeme

across
ground

aone
nestle
porostav
sportimport