Diagnostika na diaľku (DND)


Zistíme tvoje reálne parametre AP, ANP, VO2max a individuálne tréningové zóny na diaľku.

DND vieme realizovať v cyklistike, atletike alebo na akomkoľvek trenažéri, ktorý meria výkon vo wattoch.

Najkomplexnejší vytrvalostný diagnostický test v teréne alebo doma na trenažéri na zistenie:

- anaeróbny prah (srdcová frekvencia, výkon)
- aeróbny prah (srdcová frekvencia, výkon)
- maximálna spotreba kyslíka VO2max (srdcová frekvencia, výkon)
- METs (metabolický ekvivalent)
- individuálne tréningové zóny podľa srdcovej frekvencie, výkonu a pocitu
- úroveň zotavenia srdcovej frekvencie
- účinnosť tréningu

Test je vhodný pre každého, bez rozdielu výkonnosti, veku, pohlavia a športovej disciplíny.

Cena: 50,- EUR / 40,- EUR pre zverencov, ktorí už minimálne jednu diagnostiku u nás absolvovali (čiastočne podporovaní jazdci tímu podľa dohody / plne podporovaní jazdci tímu 0,- EUR)


Postup:


 • Vyplníš anamnézu (základné informácie o tebe a tvojom športovaní).
 • Pošleš záznam z modelovaného tréningu, ktorý ti dopredu naplánujem. V prípade, že si už u nás na diagnostike bol, tento bod odpadá.
 • Obdržíš presnú metodiku ako test samostatne zrealizuješ. Metodika je „našitá“ presne na teba na základe predošlých dvoch bodov.
 • Zrealizuješ test na trenažéri alebo vonku v teréne. V prípade bežcov na bežiacom páse alebo bežeckom okruhu.
 • Pošleš záznam z testu, poznámky a pocity.
 • Do maximálne 2 pracovných dní dostaneš vyhodnotený test s odporúčaniami do tréningovej praxe.
 • Po preštudovaní vyhodnoteného testu môžeš k nemu využiť mailovú konzultáciu.
 • V prípade záujmu sa môžeme dohodnúť na rozšírenej telefonickej konzultácii alebo tréningovom pláne


Aké vybavenie a prostredie na DND potrebujem?


Cyklistická v teréne: bicykel s meracím zariadením výkonu (wattmeter), športtester, 2,5 - 3 km dlhú cestu s rovnomerným miernym sklonom až miernym stúpaním (od 1 - 4%)

Cyklistická na trenažéri: bicykel s meracím zariadením výkonu (wattmeter), trenažér (v prípade, že meria výkon nemusí byť wattmeter na bicykli), športtester, vetraná miestnosť s teplotou pod 20 stupňov

Bežecká v teréne: atletický ovál, ihrisko alebo rovinatá trasa v závetri, športtester s gps, ideálne bezvetrie

Bežecká na páse: bežiaci pás, ktorý je meria reálne rýchlosti, nižšie modelové rady bežiacich pásov neukazujú presné rýchlosti, športtester, vetraná miestnosť s teplotou pod 20 stupňov

Pozitíva DND:


 • dostaneš kľúčové parametre ako si na tom = aeróbny prah (AP), anaeróbny prah (ANP), VO2max
 • dostaneš individuálne TRÉNINGOVÉ ZÓNY podľa srdcovej frekvencie (SF) aj výkonu vo wattoch
 • nemusíš nikam cestovať, zrealizuješ v pohodlí domova alebo obľúbenej trasy podľa našich pokynov
 • test je energeticky nenáročný a tak ho vieš opakovať pravidelne a častejšie bez výraznejšieho zásahu do tréningového procesu alebo potreby dlhej regenerácie po ňom
 • ak ti daný deň nesadne alebo sa test z akýchkoľvek dôvodov nepodarí zrealizovať tak ako treba, môžeš si ho zopakovať
 • cenová nenáročnosť

Negatíva DND:


 • musíš sa prinútiť si test spraviť sám bez odborného dohľadu (inštruktáž dostaneš)
 • určenie výkonových hodnôt na AP a ANP vykazuje menšiu presnosť ako pri LK
 • si ochudobnený o ďalšie parametre, ktoré pri našom teste Laktátovej krivky (LK) dostaneš


FAQ:


Čo ak sa mi test nepodarí?

Výhoda diagnostiky na diaľku je práve v tom, že ak ti daný deň nesadne alebo sa test z akýchkoľvek dôvodov nepodarí zrealizovať tak ako treba, môžeš si ho zopakovať. V prípade, že by sa pri vyhodnotení testu niečo nezdalo, dám ti pokyn aby si test zopakoval alebo doplnil čo treba. Vyhodnotenie opakovaného testu je v cene.

Ako a aký záznam z modelovaného tréningu a testu mám poslať?

Zo športových hodiniek/športtester si stiahneš záznam z testu do tvojho tréningového denníka (Garmin Connect, Strava, TrainingPeaks a iné). Následne vieš poslať link na daný záznam. Alebo dáš exportovať záznam vo formáte .tcx, .fit alebo .gpx a pošleš ako prílohu v maily.

Bude mi diagnostika na diaľku stačiť?

Diagnostika na diaľku je výborný doplnok k už vykonanej komplexnej LK u nás v Lošonci, Košiciach alebo ľubovoľne na inom mieste pri realizácii skupinových diagnostík. Tiež je to výborná alternatíva pre zverencov, ktorých vieme diagnostikovať častejšie bez potreby cestovania. V prípade, že si u nás ešte nebol je možné začať aj touto formou diagnostiky a určite raz prídeš aj osobne ????

Na čo mi je diagnostika na diaľku, keď tréningové zóny (TZ) aj úroveň výkonnosti určia moje športové hodinky?

Športtester vypočítava parametre výkonnosti na základe tvojich tréningov (toho čo v danú dobu jazdíš). Napríklad, ak budeš jazdiť prevažne dlhšie jazdy iba v strednej intenzite, tvoje VO2max bude podhodnotené, hoci v skutočnosti môže byť vyššie. TZ sú nakonfigurované všeobecným výpočtom z tvojej maximálnej SF a výkonov ktoré dosahuješ. V oboch prípadoch žiaľ parametre nie sú individuálne a presné.

Prečo mám platiť za diagnostika na diaľku, keď na internete sa určite dajú nájsť rôzne terénne testy zadarmo?

Terénne testy určia len jednu schopnosť, teda konkrétny výkon v dĺžke trvania daného testu. Naša diagnostika je komplexná a určí nie len maximálne parametre, ale aj aeróbny prah (AP), anaeróbny prah (ANP) a individuálne presné TRÉNINGOVÉ ZÓNY podľa SF a výkonu. Navyše nikto ťa neznaviguje, neprispôsobí metodiku presne na teba, nevyhodnotí ti to a neskonzultuje to.

Ja si robím FTP 20-minútový test a z neho viem všetko! ???? Čo mi dá diagnostika na diaľku?

Tak ako pri iných terénnych testoch aj tu platí, že FTP test určí len tvoje 20-minútové maximum. A navyše len také, na ktoré sa v daný deň „vyhecuješ“ prinútiš. Medzi priemermi z viacerých jázd v danom týždni tvojej aktuálnej výkonnosti budú výrazne rozdiely. Hlavné príčiny sú dve. Prvá, že tu extrémne vstupuje faktor psychickej odhodlanosti trpieť. A druhá enormná energetická náročnosť 20-minútového testu na maximum. V prípade, že tvoje energetické zásoby (glykogén) nie sú 100% nie je v tomto teste možné podať tvoj optimálny výkon.

Ak by sa ti aj podarilo pri 20minútovke podať tvoj optimálny hraničný výkon, nemožno z nej odvodiť tvoj výkon na prahovej hodnote ANP. Dôvodom je, že typologický vytrvalec má ANP bližšie k výkonu na VO2max, šprintér zas naopak. Vytrvalec dokáže podať svoj maximálny 20-minútový výkon výrazne nad svojím ANP. Šprintér toto nedokáže a výkon vyprodukuje pod svojím ANP. Ak si sa dopracoval až sem, je ti asi logický jasné, že odvodzovať matematicky z 20-minútového testu na maximum ďalšie výkonové parametre a k tomu ešte aj TZ je a priori nezmysel.


Praktické východiská k metóde spracovania a vyhodnotenia parametrov:

Prvé záťažové diagnostiky som začal robiť v roku 2010, kedy som do súvisu dával exaktný výkon, subjektívny pocit vnímaného úsilia a odozvu organizmu SF (srdcovú frekvenciu). Od roku 2012 som k tomu pridal ďalší ukazovateľ LA (kyselina mliečna – laktát). Postupom času som skúšal ďalšie ukazovatele a metódy, ktoré sa z viacerých aspektov dostatočne neosvedčili. Z dostupných metód som vyselektoval LK ako metódu, ktorá pri správnom prevedení a najmä ručnom vyhodnotení napomôže dodať potrebné informácie pre športovú prax. Aj pri individuálnom vyhodnocovaní LK sa zvyknem opierať o krivku SF, ktorá mi veľa krát napovie viac, ako by sa dalo čakať.

Z tohto dôvodu vidím význam a budúcnosť skombinovať 10 ročné skúsenosti a 10-tisíce vykonaných diagnostík a sprístupniť individuálne stanovenie tréningových zón, výkonových parametrov a praktických tréningových odporúčaní širšej športovej verejnosti pomocou diagnostiky na diaľku.

Teoretické východiská k metóde spracovania a vyhodnotenia parametrov:

Dizertačná práca Karas (2012) str. 54.

© Autorské právo PROefekt a Mgr. Juraj Karas, PhD.. Všetky práva vyhradené.


Objednávkový formulárSpäť na ponuku diagnostík

Spolupracujeme

across
ground

aone
nestle
porostav
sportimport