Test anaeróbneho prahu (ANP)


na bicykli, pri behu, plávaní, veslovaní, kanoistike, bežeckom lyžovaní..
= schopnosť pracovať na úrovni anaeróbneho prahu

Tento test je doménou pre trénovaných športovcov, avšak jeho realizácia je možná u všetkých záujemcov. Je nutné aby mu predchádzal test laktátovej krivky, vykonaný v iný deň. V samotnom teste sa nadstaví tempo zodpovedajúce individuálnemu ANP a v 5tej, 10tej, 20tej a 30tej minúte sa odoberá kyselina mliečna. Cieľom tohto testu, je zistenie ako dlho sme schopní pracovať na úrovni ANP. Tento poznatok je využiteľný pri pretekoch s konštantým typom zaťaženia (časovky, triatlony..)


40,-


Objednávkový formulárSpäť na ponuku diagnostík

Spolupracujeme

across
ground

aone
nestle
porostav
sportimport