Kompletný cenník ponúkaných diagnostík


Diagnostika
Cena (EUR)
Poznámka

Laktátová krivka

65

Laktátová krivka + wattové zóny

70

Laktátová krivka + laktátový spád

80

Laktátová krivka + laktátový spád + wattové zóny

85

Diagnostika na diaľku

40

Diagnostika na diaľku

30

pre zverencov, ktorí už minimálne jednu diagnostiku u nás absolvovali (DND alebo LK)

Diagnostika na diaľku (balík)

105

v prípade zakúpenia 3 diagnostík na jednu osobu

PROefekt GEOMETRY FIT

40 - 60

Wingateský test

30

Wingateský test + laktátový spád

50

Test maximálneho aeróbneho výkonu

15

Test maximálneho aeróbneho výkonu + laktátový spád

35

Test anaeróbneho prahu (ANP)

40

Test maximálneho anaeróbneho výkonu

20

Cogganova tabuľka

50

Test techniky šliapania

25

Test optimálnej frekvencie šliapania

25


Späť na ponuku diagnostík

Spolupracujeme

across
cst
dentons