Laktátová krivka


na bicykli, pri behu, plávaní, veslovaní, kanoistike, bežeckom lyžovaní.. = najkomplexnejší vytrvalostný diagnostický test na zistenie:

- anaeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon)
- aeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon)
- maximálnej spotreby kyslíka VO2max (srdcová frekvencia, výkon)
- METs (metabolický ekvivalent)
- individuálne tréningové zóny
- úroveň zotavenia podľa srdcovej frekvencie
- hodnotenie silnejších a slabších stránok vlastnej výkonnosti
- účinnosti tréningu

Tento test je vhodný pre úplne každého, bez rozdielu výkonnosti, veku, pohlavia a športovej disciplíny. Test je zdravotne nezávadný a pichnutie do ucha na odobranie kapilárnej (povrchovej) krvi nebolí.

50,-
Možnosť doplniť o laktátový spád = úroveň zotavenia (rýchlosť odbúrania kyseliny mliečnej z kapilárnej krvi po skončení testu laktátovej krivky)

20,-

Možnosť doplniť o určenie wattových tréningových zón

10,-

Ako sa pripraviť na test?


Laktátová krivka - vy sa pýtate, my odpovedáme

Objednávkový formulárSpäť na ponuku diagnostík