Bikefitting - Bike Fit Pro


- vstupná anamnéza
- statické a dynamické fyzické vyšetrenie
- základné odporúčania s možnosťou nasmerovania k fyzioterapeutovi
- Foot Fit Pro
- meranie rozmerov bicykla pred aj po
- dynamická video-analýza merania uhlov počas šliapania pred aj po
- spracovanie výstupu a jeho interpretácia

Hľadali sme cestu rôznych metód realizácie procesu bikefittingu. Po dlhom bádaní a testovaní rôznych aj marketingovo pútavých aplikácii a ucelených systémov sme usúdili, že tadiaľto cesta nevedie. Nanešťastie vykazovali výrazne chyby merania, nepresnosti a značné nedokonalosti.

Náš systém pozostáva z poctivého biomechanického prístupu k individuálnym požiadavkám cyklistu v blízkej kooperácii s fyzioterapeutom.

V úvode získavame dôležité parametre vstupným rozhovorom / dotazníkom, ďalej prebieha statické a dynamické fyzické vyšetrenie. V prípade zistenia výraznejších disbalancíí, tento stav s klientom komunikujeme a bikefitting tomu prispôsobujeme. Zhrnieme základné odporúčania s možnosťou nasmerovania k fyzioterapeutovi. Nasleduje Footfitting – Foot Fit Pro. Po ňom realizujeme dynamickú video-analýzu merania uhľov počas šliapania pomocou dvoch kamier. K tomuto kroku využívame technológiu, ktorá sa využíva na vedecké štúdie s odchýlkou merania do 1%. Vo výstupe z Bike Fit Pro zaznamenávame východiskový stav a nový stav rozmerov bicykla, tak aj uhlov cyklistu počas šliapania. (Pomôcky a doplnky využívame od rôznych značiek).

Bikefitting - Bike Fit Pro je možné realizovať iba v obchode Ground v Trnave.

200,- EUR,

doba trvania do 2 hodín,

2 bicykle MTB a ROAD/Gravel 300,- EUR

Objednávkový formulárSpäť na ponuku diagnostík

Spolupracujeme

across
cst
dentons