Riadený tréning


  • profesionálne riadenie tréningu na základe športovej diagnostiky, aktuálneho stavu, naplánovaných pretekov, načasovania prípravy, časových možností a osobných ambícii

Koncepcia tréningového vedenia (platí pri každom tréningovom programe):

  • Na začiatku vstupný pohovor o naštartovaní trénerskej spolupráce: rozobratie doterajšieho tréningu, predostretie cieľov a vykonanie vstupnej funkčnej diagnostiky (laktátová krivka)

  • Na základe diagnostiky (aktuálny stav výkonnosti, tréningové zóny) zostavenie tréningového plánu podľa športových ambícii, smerovania prípravy na určité obdobie (pretek), slabších stránok športovej výkonnosti a časových možností

  • Individuálna komunikácia medzi trénerom a športovcom prebieha prostredníctvom VTS (virtuálny tréningový systém). Do neho je možné tiež vkladať pocity po každom skončenom tréningu, ktoré sú zohľadnené pri tvorbe nasledujúceho plánu. Nadstavba komunikácie je telefonický a osobný kontakt.

  • Spôsob trénerského vedenia sa snažíme každému našiť na mieru aby spolupráca čo najlepšie fungovala.


Pri každom programe garantujeme zlepšenie výkonnosti, ktoré objektívne uvidíme vďaka funkčnej diagnostike (Laktátová krivka). V prípade Vášho neúspechu vám garantujeme vrátenie peňazí.

Video: týždenný tréningový plán podľa J. Karasa


Tréningové programy... alebo sa príďte poradiť!  • Hlbšie rozobratie výsledkov športovej diagnostiky

  • Zhodnotenie predchádzajúceho systému trénovania

  • Vylepšenie doterajšieho športového úsilia na základe predchádzajúcich zistení

Spolupracujeme

across
cst
dentons