Odborná konzultácia


  • Hlbšie rozobratie výsledkov športovej diagnostiky
  • Zhodnotenie predchádzajúceho systému trénovania
  • Vylepšenie doterajšieho športového úsilia na základe predchádzajúcich zistení

20,-


ilustracny obrazok odborna konzultacia

Objednávkový formulárSpäť na riadený tréning

Spolupracujeme

across
cst
dentons