Tamara Sochanová

Vek
15 rokov
Výška
160 cm
Hmotnosť
42 kg
Bazálna SF
49 úderov / min.
Bydlisko
Košice
Šport
XCO, CC,CX (súťažne)
Športová minulosť
cyklistika od 10 rokov

Vstupná diagnostika z 27.2.2019 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,32 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 3,05 W/kg
Max. výkon v teste 3,9 W/kg
VO2max 49,1 ml/kg/min
METs 14
Laktátový spád


Najlepšia dosiahnutá diagnostika z 30.5.2020 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,56 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 3,22 W/kg
Max. výkon v teste 4,22 W/kg
VO2max 52,6 ml/kg/min
METs 15
Laktátový spád


Od začiatku spolupráce zlepšenie na anaeróbnom prahu o 5,6%
Trend zmeny výkonnosti (cyklistika)
Späť na PROefekt Junior team