Milan Húsenica

Vek
11 rokov
Výška
136 cm
Hmotnosť
29 kg
Bazálna SF
neuvedená
Bydlisko
Nitra
Šport
MTB (súťažne), atletika (súťažne)
Športová minulosť
MTB od mája 2017, atletika 2,5 roka

Vstupná diagnostika z 27.10.2017 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,41 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 2,93 W/kg
Max. výkon v teste 3,28 W/kg
VO2max 42,4 ml/kg/min
METs 12
Laktátový spád výborný laktátový spád (dostal sa k pokojovému stavu)


Najlepšia dosiahnutá diagnostika z 16.4.2020 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,97 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 3,65 W/kg
Max. výkon v teste 4,73 W/kg
VO2max 58,1 ml/kg/min
METs 16,6
Laktátový spád veľmi dobrý laktátový spád (priblížil sa k pokojovému stavu)


Od začiatku spolupráce zlepšenie na anaeróbnom prahu o 24,6%
Trend zmeny výkonnosti (cyklistika)
Späť na PROefekt Junior team