Andrej Raček

Vek
43 rokov
Výška
186 cm
Hmotnosť
91 kg
Bazálna SF
45 úderov / min.
Bydlisko
Šurianky
Šport
cyklistika MTB, CC (hobby súťaži)
Športová minulosť
posledné 2 roky aktívne bicykluje, predtým v detstve bicykloval do 18 rokov potom športovo pasívny

Vstupná diagnostika z 13.1.2016 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,39 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 3,03 W/kg
Max. výkon v teste 3,94 W/kg
VO2max 49,5 ml/kg/min
METs 14
Laktátový spád


Najlepšia dosiahnutá diagnostika z 27.2.2019 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 3,1 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 4,02 W/kg
Max. výkon v teste 5 W/kg
VO2max 61 ml/kg/min
METs 17,4
Laktátový spád veľmi dobrý laktátový spád (priblížil sa k pokojovému stavu)


Od začiatku spolupráce zlepšenie na anaeróbnom prahu o 32,7%
Trend zmeny výkonnosti (cyklistika)
Späť na PROefekt Hobby team