Tibor Timár

Vek
39 rokov
Výška
196 cm
Hmotnosť
93 kg
Bazálna SF
neuvedená
Bydlisko
Šaľa
Šport
MTB, beh (súťažne), CC (hobby)
Športová minulosť
MTB a CC 1. rok, beh 8 rokov, predtým profesionálne futbal od 6 rokov do 29

Vstupná diagnostika z 6.7.2018 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,31 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 2,96 W/kg
Max. výkon v teste 3,76 W/kg
VO2max 47,7 ml/kg/min
METs 13
Laktátový spád výborný laktátový spád (dostal sa k pokojovému stavu)


Najlepšia dosiahnutá diagnostika z 10.10.2019 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,92 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 3,71 W/kg
Max. výkon v teste 4,55 W/kg
VO2max 56,1 ml/kg/min
METs 16
Laktátový spád veľmi dobrý laktátový spád (priblížil sa k pokojovému stavu)


Od začiatku spolupráce zlepšenie na anaeróbnom prahu o 25,3%
Trend zmeny výkonnosti (cyklistika)
Späť na PROefekt Hobby team