Jeremy Sýkora

Vek
15 rokov
Výška
155 cm
Hmotnosť
42 kg
Bazálna SF
neuvedená
Bydlisko
Bratislava
Šport
CC, MTB (hobby - začíname súťažne)
Športová minulosť
prvý rok bicykluje, vo voľnom čase parkour a trampolíny

Vstupná diagnostika z 25.10.2017 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 1,79 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 2,31 W/kg
Max. výkon v teste 3,33 W/kg
VO2max 43 ml/kg/min
METs 12
Laktátový spád


Najlepšia dosiahnutá diagnostika z 20.8.2019 (cyklistika)

AP (aeróbny prah) 2,1 W/kg
ANP (anaeróbny prah) 2,8 W/kg
Max. výkon v teste 3,7 W/kg
VO2max 47 ml/kg/min
METs 13,4
Laktátový spád


Od začiatku spolupráce zlepšenie na anaeróbnom prahu o 21,2%
Trend zmeny výkonnosti (cyklistika)
Späť na PROefekt Junior team